Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР АЛБАН ДААЛГАВАР, “ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 2018 ОНЫ 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-18 12:33:15