Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын тайлан

Аймгийн засаг даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/223 дугаар захирамжаар эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрийн комиссыг Засаг даргын дэргэдэх  7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулаж 2017 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган батуулан ажиллаж байна.

Тусгай зөвшөөрлийн комисс нь 2017 онд 2 удаа хуралдаж А/85 дугаар захирамжаар Цагаан сарнай үүдэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа цуцалж А/84, А/206 дугаар захирамжаар тус тус 8 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгаж ажилласан.

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ КОМИСС

НИЙТЭЛСЭН: 2017-08-20 09:48:54