Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
2017 онд шинээр баригдаж байгаа болон засвар шинэчлэл хийгдэж буй барилга байгууламж

Завхан аймаг                                                                                                                                                                                                                                                   2017.10.30

 

¹

Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал

Эхлэх дуусах хугацаа

Хөрөнгийн эх үүсвэр

Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/

2015 оны санхүжилт батлагдсан хэмжээ

2015 онд авсан санхүүжилт

Гүйцэтгэгчийн гэрээний дугаар

2017 он

Объектын талаархи товч тайлбар

Ажил эхлэх он сар

Ажил дуусах он сар

Он дамжин баригдах

1

ll.1.1.1

Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улиастай сум/

2014-2015

УТТ

2700.0

645.0

" Би энд кэй" ÕÕÊ

2014

2015

Аврах гал унтраах ангийн барилгын карказ цутгалт болон угсралтын ажил хийгдэж, ашиглалтанд хүлээн авсан. Ажлыг 100%-тай хийж байна.

                       

2

lX.1.1.146

Цэцэрлэгийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт /Цагаанхайрхан сум/

2011-2015

УТТ

200.0

"СММС" ХХК

2011

2015

Хавтгай дээвэр гадна фасадны ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллах мэдэгдэл ирсэн. Ажлыг 90%-тай хийж байна.

3

Xl.2.1.5

Спорт цогцолборын  барилга                      /Улиастай сум/

2012-2016

УТТ

2800.0

700.0

 2800.0

"ЭЛ СИ БИ" ХХК

2012

2016

Анх ажил гүйцэтгэх гэрээг 2 тэрбум 800.0 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. 2800.0 санхүүжилт бүрэн авсан. Төсөвт өртөг 6 тэрбум 700.0 сая төгрөг юм. Цутгалт, угсралтын ажил хийгдсэн технологийн зогсолт хийсэн. Ажлын 70%-тай гүйцэтгэсэн.

4

 

640 хүүхдийн хичээлийн байрны барилга /Их-Уул сум/

2012-2016

УТТ

     

“РСТ” ХХК

2012

2016

Барилгын карказ цутгалт болон угсралтын ажил дууссан. Ажлын гүйцэтгэл 70%-тай гүйцэтгэж байна.

5

 

800 хүний суудалтай театрын барилга /Улиастай сум/

2012-2017

УТТ

6700.0

700.0

 

“ЭЛ СИ БИ” ХХК

2012

2017

Барилгын 2-р давхрын карказ цутгалт хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 40%-тай

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй их засвар

                       

 

 Эрдэнэхайрхан сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар

 2017

УТТ 

50.0 

40.9

 

“Боду” ХХК 

2017 

2017 

Засварын ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

2

 

Алдархаан сумын сургуулийн 75 хүүхдийн дотуур байрны барилгын засвар

2017

УТТ

85.1

   

“Тэсийн бүрд” ХХК

2017

2017

Засварын ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%

3

 

Улиастай сумын Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн засвар

2017

УТТ

147.0

   

“Зуурмаг” ХХК

2017

2017

Засварын ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%

4

 

Цагаанхайрхан сумын цэцэрлэгийн усан хангамж, гадна хайс хамгаалалтын засвар

2017

УТТ

30.0

28.7

 

“Боду” ХХК

2017 

2017 

Засварын ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

5

 

Улиастай сумын Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын засвар

2017

УТТ

140.0

   

“Цагаан сээр” ХХК

2017

2017

Засварын ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

 

6

 

160 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга

2017

УТТ

     

“Хатиган болор” ХХК

2017

2018

Цэвдэг хөрстэй тул 10 сарын 15-нд суурийн ажил эхлэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 30%-тай 2018 онд он дамнан баригдана.

 

 

нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОНХС хөрөнгөөр шинээр баригдаж байгаа болон засварлагдаж буй барилга байгууламж

1

2.1.14

2.12.9 Алслагдсан бүс нутгийн малчдын харилцаа холбооны сүлжээг сайжруулна. /Идэр сумын Бөхөн шарын нуруу, Алдархаан сумын Алаг уул/

2017

ОНХС

65.0

65.0

 

“Баялаг сор” ХХК

2017

2017

Идэр сумын Бөхөн шарын нуруунд гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах дэд бүтэц бий болгох, үүрэн холбооны G-mobeli үйлчилгээ оруулах ажлыг хийж, ашиглалтанд оруулсан. Алдархаан сумын Алаг ууланд гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах дэд бүтэц бий болгох, үүрэн холбооны G-mobeli үйлчилгээ оруулах ажил хийгдэж дууссан. Ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна.

2

 

Улиастай сумын Улаан хальст сармис хадгалах зоорь барих

2017

ОНХС

15.0

   

“Засагт хан канстрокшн” ХХК

2017

2017

Барилга ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

3

 

Завхан аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах

2017

ОНХС

30.0

   

“Тэгш хэм групп” ХХК

2017

2017

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Тэгш хэм групп" ХХК шалгарч хээрийн судалгааны ажил хийгдэж, анхны танилцуулга хийж, орон нутгийн санал, хүсэлтийг авсан. Одоогоор суурин боловсруулалтын ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%

4

 

Улиастай сумын багуудад цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт хийнэ.

2017

ОНХС

30.0

   

"Эм Эс Пи Эм" ХХК

2017

2017

Улиастай сумын багуудад цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт хийх ажлын тендер Худалдан авах ажиллагааны албанд зарлагдсан боловч гүйцэтгэгч шалгараагүй тул Улиастай сумын ЗДТГ-т шууд гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгч "Эм Эс Пи Эм" ХХК-тай Өлзийт багийн "21-р зуун хороолол"-д ЦДАШ хийх гэрээ байгуулсан. Урьдчилгаа санхүүжилтийг олгож, материал татан авалт хийж, ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%

Төсөл хөтөлбөр

1

 

Тосонцэнгэл сумын 2-р сургуулийн барилгын засвар

2017

Төсөл

195.0

   

“Бэрсүм” ХХК

2017

2017

Засварын ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

2

 

Идэр сумын 50 хүүхдийн дотуур байрны барилгын засвар

2017

Төсөл

227.0

   

“Ханжаргалант стоунс” ХХК

2017

2017

Засварын ажлыг хийж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100%

                         

 

Хянасан: Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга:                                            Ж.Батцэнгэл

 

Гаргасан: Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн:                              Х.Дэлгэрдалай

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-30 18:30:30