Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
БАТЛАГДСАН ХОТ, ТОСГОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД

Завхан аймаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2017.11.01

 

 

 

Төслийн нэр

 

Тэргүүлэх чиглэл

 

Шаардагдах санхүүжилт

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

 

Арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх хамтран оролцох байгууллага

 

Хүрэх үр дүн

 

 

 

2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

Нийт дүн

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

1

“Отгонтэнгэр аялал жуулчлалын цогцолбор

Улиастай хотод баригдах аялал жуулчлал, соёл амралт, түүх дурсгал, шашин мөргөлийн цогцолбор /үзвэр үйлчилгээний барилга, байгууламж/

2017-2020 онд 46.1 тэрбум

2020-2025 онд 63.5 тэрбум

2025-2030 онд 82.1 тэрбум

2030-2035 онд 24.3 тэрбум

216.01 тэрбум

УТТ, ОНХС, Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

5-н үе шаттай зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ

БХБЯ, БОАЖЯ, Аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ, БОАЖГ,

2040 он гэхэд гадаад, дотоодын 2 сая жуулчныг жил бүр тогтмол хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, дэлхий нийтэд алдартай бурхан шашны нэгэн цолцолбор болсон байх

2

Улиастай хотын “21-р зуун жишиг хороолол” /47.6 га газар, 81090-МР-АСТ976/

Хямд өртөгтэй орон сууцаар иргэдийг хангах

9.2 тэрбум

34.3 тэрбум

34.3 тэрбум

34.3

тэрбум

112.14 тэрбум

УТТ, ОНХС, Хувийн хэвшлийн хөрөнгө

2 үе шаттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ

БХБЯ, БСШУЯ, ЭХЯ, Аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ

192 айл өрх хөнгөлттэй зээлд хамрагдаж, ажиллаж, амьдрах орчин нөхцөл сайжирна

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-11-01 18:35:29