Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
2016 онд орон нутгийн төсөвт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс төвлөрүүлсэн барьцаа, албан татвар, хураамжийн орлогын тайлан
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
             
                                 
                              2017.03.30
д/д Регистрийн дугаар Аж ахуйн нэгжийн нэр Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар Газрын төлбөр Ус ашигласны төлбөр Ус бохирдуулсны төлбөр Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан орон нутгийг хөгжүүлэх урамшуулал Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг Торгууль Нөхөн төлбөр Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн Бусад Дүн
1 5250285 Айрон валли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 150,000
2 5601657 Амазон ресурс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000
3 5720443 Арголд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,500 0 312,500
4 2708701 Баян Айраг Эксплорэйшн 0 506,000 110,963,440 157,942,266 0 0 0 0 0 0 0 0 1,374,765,035 1,644,176,741
5 5194997 Жаско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,000 0 86,000
6 5995728 Ибараки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000
7 2580462 Касстаун 0 0 0 580,000 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 980,000
8 2317265 Монголхан 180,000 0 352,000 0 0 600,000 0 0 0 504,656 1,391,850 0 3,696,663 6,725,169
9 5056853 Ньюмон ривер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 400,000
10 5892406 Талын-үчимбэр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000
11 2773791 Түүчээ тэрэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 500,000
12 6088759 Форс Голд Майнинг 0 0 0 363,000 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 963,000
13 2715694 Ханбогд эксплорэйшн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 300,000
14 5857716 Цагдуулт ресурс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000
15 5320607 Шувуун хар уул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,086,400 0 1,086,400
16 5057701 Эйжаминералз 0 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 580,000
17 5501776 Эмералд-Экспедишн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,000 0 86,000
18 2398761 Яруумандал 150,000 0 0 0 0 649,000 0 0 0 0 0 0 0 799,000
    Дүн 330,000 506,000 111,315,440 158,965,266   1,249,000       504,656 1,391,850 5,220,900 1,378,461,698 1,657,944,810
                                 
                                 
                                 
        АЗДТГ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс            
                           

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-08-31 09:15:36