Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төсвийн төлөвлөлт
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017оны төсвийн хуваарь
...

2017-04-26 12:16:01

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2017 оны батлагдсан төсөв
...

2017-01-05 17:08:48

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ
АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ...

2016-03-03 02:38:42

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2015 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Завхан аймгийн 2015 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ...

2016-03-03 02:35:25

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн төрийн санд хамаардаг төсвийн байгууллагуудын 1-р улиралын 5 саяас дээшхи зарлагын гүйлгээ
Завхан аймгийн төрийн санд хамаардаг төсвийн байгууллагуудын 1-р улиралын 5 саяас дээшхи зарлагын гүйлгээ...

2016-03-03 02:34:34

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
...

2016-03-03 02:30:51

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2016-03-03 02:27:45

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ
...

2016-03-03 02:20:01

Дэлгэрэнгүй ...
2016 төсвийн төсөл
...

2016-03-03 02:17:20

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2016 оны төсөв
...

2016-03-03 02:16:24

Дэлгэрэнгүй ...