Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төсвийн гүйцэтгэл
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны батлагдсан төсвийн хуваарь
...

2017-01-09 14:39:44

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ
...

2017-01-09 09:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ
...

2016-12-12 16:22:04

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2016-11-07 15:24:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
...

2016-11-07 15:22:23

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ
...

2016-10-06 17:50:45

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ
...

2016-09-07 15:11:33

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ
...

2016-08-04 08:42:04

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ
...

2016-08-04 08:41:03

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ
...

2016-06-06 14:02:00

Дэлгэрэнгүй ...