Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тендерийн урилга
Цагаанхайрхан сумын Хярын зусланд үүрэн холбооны дахин дамжуулах станц байрлуулах үнийн санал авах урилга
...

2018-02-27 10:34:38

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тавилга, тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх тендерийн урилга
...

2018-02-26 17:32:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын автомашины парк шинэчлэлт хийх тендерийн урилга
...

2018-02-26 09:23:43

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагатай хувцас хэрэгслээх хангах үнийн санал авах урилга
...

2018-02-13 14:14:30

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 онд хэрэглэх хүнсний материал нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-02-09 16:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-02-09 15:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт Цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт Цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга...

2018-01-31 12:50:00

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумыг камержуулах тендерийн урилга
...

2018-01-29 09:23:56

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн, үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн, үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга...

2018-01-25 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
Багийн засаг дарга нарыг компьютерээр хангах үнийн санал авах урилга
...

2018-01-24 12:22:57

Дэлгэрэнгүй ...