Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2014 онд бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах төлөвлөгөө
...

2016-03-04 02:24:30

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан иргэдийн бүлгийн судалгаа
...

2016-03-04 02:24:01

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд худалдан авах ажиллагаанд оролцож гүйцэтгэгчээр шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг өмчийн төрлөөр ангилсан судалгаа
...

2016-03-04 02:23:32

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан төрийн бус байгууллагын судалгаа
...

2016-03-04 02:22:41

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан хоршоодын судалгаа
...

2016-03-04 02:22:20

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-03-04 02:19:35

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авалтын тайлан/эхний 9 сарын байдлаар/
...

2016-03-04 02:17:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНД ЗАРЛАГДСАН 2015 ОНЫ БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН
...

2016-03-04 02:16:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2015 он/
...

2016-03-04 02:16:15

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-ны албаны тендерийн мэдээ
...

2016-02-14 16:28:21

Дэлгэрэнгүй ...