Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Завхан аймагт 2013 онд худалдан авах ажиллагаанд оролцож гүйцэтгэгчээр шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг өмчийн төрлөөр ангилсан судалгаа
...

2016-03-04 02:23:32

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан төрийн бус байгууллагын судалгаа
...

2016-03-04 02:22:41

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан хоршоодын судалгаа
...

2016-03-04 02:22:20

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-03-04 02:19:35

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авалтын тайлан/эхний 9 сарын байдлаар/
...

2016-03-04 02:17:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНД ЗАРЛАГДСАН 2015 ОНЫ БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН
...

2016-03-04 02:16:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2015 он/
...

2016-03-04 02:16:15

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-ны албаны тендерийн мэдээ
...

2016-02-14 16:28:21

Дэлгэрэнгүй ...