Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2015 он/

2015-11-25 13:54

ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2015 он/

 

 

Хавсралт 1

 

 

Тендерийн нэр

Хугацаа

Төсөвт өртөг

/сая төг/

Тендер зарлах огноо

Хүлээж авах эцсийн хугацаа

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ байгуулах огноо

Гэрээ дуусгавар болгох огноо

Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл

Шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл

 

эхлэх

 

дуусах

Улсын төсөв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Тэс сум/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.03.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.04.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.07.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Сүүн далай булаг" ХХК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаардлага хангасан

 

 

"Завхан трейд" ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.3 (г), ТОӨЗ 14.1 (ж) заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

"Дооно-Ойгон"

ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.2, ТОӨЗ 5.3 (б), ТОӨЗ

5.2.(б ) заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

"Төвтөгөл"

ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.2, ТОӨЗ 5.3 (г), ТОӨЗ 4.4/б/,  ТОӨЗ 4.4.(в)

заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойжуулалт

"Ногоон хэрэм"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.03.18

өд мэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.04.18

 

 

 

 

 

Ойн зурвасынгүйцэтгэгчээр 1-р багц "Дядан" ХХК,

2-р багц "Баян- айраг хөгжил" хоршоо,

3-р багц "Сайд- Уул " нөхөрлөлОйжуулалтын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаардлага

"Шилмүүст хангай" ХХК

Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй

"Хүрэл бэрс" ХХК

Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй

 

 

"Арвин ой" ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.2, ТОӨЗ 5.3 (б) заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

үндэсний

хөтөлбөр

 

 

 

2015.03.19

 

 

 

 

4-р багц "Мөнх дэвжих хангай", 2-р багц "Вебтүүн" ХХК, 1-р багц "Агь наран булаг" ХХК, 3-р багц "За-шинэстэй" ХХК

хангасан

 

 

 

 

 

"Ургах нахиа"

 

 

 

 

 

Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй

 

 

 

3

 

Сургуулийн дотуур байрны их засвар

/нөмрөг сум/

 

 

 

2015

 

 

 

2015

 

 

 

250.0

 

 

2015.04.17

зу мэд

2015.04.17

 

 

 

2015.05.18

 

 

 

2015.04.30

 

 

 

2015.05.13

 

 

 

2015.09.01

 

 

 

"Ган шугам дулаан" ХХК

ЗГ-ын

2015.04.27-ны

23 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр шууд гэрээ байгуулах

 

 

 

 

 

4

 

100 ортой Цэцэрлэгийн барилга барих ажил /богдын гол баг/

 

 

 

2015

 

 

 

2015

 

 

 

500.0

 

 

2015.04.17

зу мэд

2015.04.17

 

 

 

2015.05.18

 

 

 

2015.04.30

 

 

 

2015.05.13

 

 

 

2016.11.01

 

 

 

"Бэр сүм" ХХК

ЗГ-ын

2015.04.27-ны

23 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр шууд гэрээ байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улиастай сумын төв доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1035.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.05.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.06.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-р багц-Тэсийн бүрд 2-р багц "Тэнгэр уул" 3-р багц-Өлзий хутгийн наран"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер

 

 

"Бэр сүм" ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 4.4 (б) заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

"Аз Өрнөх" ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 4.4 (б), ТОӨЗ 5.2 заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

“Үйлс интернэшл” ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.2 заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

 
 

 

шинэчлэл хийх

ажил

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХК

 

 

"Хорвоо дэлхий уужим" ХХК

Тендерийн бичиг баримтын ТОӨЗ 5.2 (д), ТОӨЗ 5.3 (г) заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

"Вэлмот" ХХК

 

Тендерийн бичиг баримтын  ТОӨЗ 5.2,

ТОӨЗ 5.2 (б), ТОӨЗ 14.1

(ж), заалтыг хангаагүй шаардлагад нийцээгүй

 

 

 

 

 

6

Хамгаалалтын захиргаа, сав газрын захиргаа, аймгийн Байгаль орчны газар, ойн ангийн цогцолбор барилгын ажил

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

369.0

 

 

 

 

 

2015.04.13

 

 

 

 

 

2015.05.13

 

 

 

 

 

2015.04.30

 

 

 

 

 

2015.05.13

 

 

 

 

 

2015.11.01

 

 

 

 

 

"Зост өргөө" ХХК

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 02:16:15