Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго.

Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх, удирдах ажилтныг  сонгоход оршино.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай.

“Боловсролын тухай хууль”-ийн 4-р бүлгийн 28’.1.7, Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын  1.4.3 заалтыг үндэслэн Завхан аймгийн  Алдархаан сумын  цэцэрлэгийн эрхлэгч, Алдархаан  сумын  дунд сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны   01 -р сарын  28 -ны өдөр зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтанд оролцох иргэн нь Монгол улсын БСШУ-ны сайдын 2007 оны 354 тоот тушаалын 2 дугаар  болон 5 дугаар хавсралтанд заасан доорх шаардлагыг хангасан байна.

Гурав. Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

а/Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Ерөнхий шаардлага

 

 

Үзүүлэлт

Чухал шаардлага

Шаардлагатай

 

Боловсрол

Бакалавр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Бакалавр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

Мэргэшил

Удирдлага, менежмент, бага насны хүүхдийн сурган сэтгэл судлалаар мэргэшсэн

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш, аргазүйч

Туршлага

Боловсролын удирдлагаар дадлагажсан, туршлагатай

Багшлах  ба боловсролын удирдлагаар хосолсон дадлага туршлагатай байх

 

 

 

 

 

Ур чадвар

 • Багаар ажиллах
 • Асуудал шийдвэрлэх
 • Шийдвэр гаргах
 • Стратегийн ба үйл ажиллаганы төлөвлөлт хийх
 • Бусдыг манлайлах
 • Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи ашиглах
 • Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, харилцах
 • Комьпютерийн хэрэглээний програмуудыг хэрэглэх
 • Мэдээлэл боловсруулах
 • Судалгаа, шинжилгээ хийх
 • Харилцааны соёлтой байх

1.2.Тусгай шаардлага

 

 • Цэцэрлэгийн хэв шинж, онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай
 • Сургуулийн өмнөх боловсролд  5 –  аас доошгүй жил  тасралтгүй ажилласан байх

 

 б/ Сургуулийн захирлын ажлын байранд:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Ерөнхий шаардлага

 

 

Үзүүлэлт

Чухал шаардлага

Шаардлагатай

 

Боловсрол

Бакалавр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Бакалавр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Суурь болон бүрэн дунд боловсролын багш

Суурь болон бүрэн дунд боловсролын багш

Мэргэшил

Удирдлага, менежментээр сургалтанд хамрагдсан

Боловсролын менежментээр

Туршлага

Боловсролын удирдлагаар дадлагажсан, туршлагатай

Багшлах ба боловсролын удирдлагаар хосолсон дадлага туршлагатай байх

 

 

 

 

Ур чадвар

 • Багаар ажиллах
 • Асуудал шийдвэрлэх
 • Шийдвэр гаргах
 • Стратегийн ба үйл ажиллаганы төлөвлөлт хийх
 • Бусдыг манлайлах
 • Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи ашиглах
 • Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, боловсруулах, харилцах
 • Комьпютерийн хэрэглээний програмуудыг хэрэглэх
 • Мэдээлэл боловсруулах
 • Судалгаа, шинжилгээ хийх
 •  Харилцааны соёлтой байх

 

 

 

1.2.Тусгай шаардлага

 

 • Сургуулийн хэв шинж, онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай
 • Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нь тухайн чиглэлийн мэргэжлийн багш байх
 • ЕБС-д 5 –аас доошгүй жил  тасралтгүй ажилласан байх

 

Дөрөв. Бүртгэл.

Сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн иргэдийг 2016 оны 01  сарын  27 –ны өдөр 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд Боловсрол соёлын газарт бүртгэнэ.

Хаяг: Завхан аймгийн Боловсрол соёлын газар ,Нутгийн удирдлагын ордон 4 дүгээр давхар 407, 408 тоот өрөөнд хүлээн авч бүртгэнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримтууд:

1.Төрийн албан хаагчийн анкет

2.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг ,хуулбарын хамт

3.Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт/ Хуулбар нотариатаар баталгаажсан байх/

4. Ажил байдлын тодорхойлолт

5.Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудас,  хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудас, эх хувийн хамт/ ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

6. Төрийн албаны тухай хуулийн 16.2.1-д заасны дагуу эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт

7. 4*3- ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/ 1 ш   зураг анкет дээр наасан байна./

8. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өргөдөл

9.Байгууллага хөгжүүлэх хөтөлбөр , төсөл / Битүүмжилсэн байдлаар/

ЖИЧ: Дээрх материалиудыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

Тав.Холбоо барих утас:  70462564,99085129,99033580

 

                     ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

                                БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 02:56:52