Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

ЗАВХАН АЙМАГ

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Завхан  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.


Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр  2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны  өдөр  хүртэл  10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.


Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

 1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
 2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
 3. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
 • Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
 • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 •  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
 •  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70463741, 98826166 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

ЗАВХАН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

ДЭС ТҮШМЭЛ

1

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Яаралтай тусламжаар мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

2

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эмчийн чиглэлээр мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

3

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл, оношилгоо эмчилгээний технологи, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Магадлан, тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

4

Эрүүл мэндийн газар

НийгмийнЭрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Сэтгэц, гэмтэл согогийн их эмч

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

5

Эрүүл мэндийн газар

НийгмийнЭрүүл мэндийн төв

Мэргэжилтэн

Дархлаажуулалт, халдварт өвчний бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Хүний их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Статистикч их эмч

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

6

Эрүүл мэндийн газар

Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Анагаах ухааны баклавàр áîëîí ò¿¿íýýñ дээш боловсролтой

Эм зүйч

Эм зүйч, худалдан авах үйл ажиллагааны А3 сертификаттай

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

7

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Хүнсний технологич, эрүүл ахуйч

 

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

8

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч,нийгмийн эрүүл мэнд судлагч

Хүүхдийн эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

9

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Эмчилгээ, оношилгооны чанарын хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Хүний их эмч

Үндсэн мэргэжлийн аль нэг чиглэлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх

Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих чадвартай, иргэд олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн шалгалтанд орж тэнцсэн байх, Ухаан санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

10

Нийгмийн Халамж үйлчилгээний хэлтэс

Нийгмийн Халамж үйлчилгээний хэлтэс

Нөмрөг сумын Халамжийн Нийгмийн ажилтан

Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

ТЗ-5

1

Дээд боловсролтой

Нийгмийн ажилтны бакалавр болон түүнээс дээш түвшний боловсролтой

Мэргэжил олгох, дээшлүүлэх курст суралцаж төгссөн, нийгмийн ажлаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан, ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан байх

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай,  төрийн албан хаагчийн шалгалтанд тэнцсэн байх

Багаар ажиллах болон манлайлах ур чадвартай, Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих чадвартай /эрэгтэй бол цэргийн алба хаасан байх/

11

Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа

Усны нөөц, ус ашиглалтыг зохицуулах нэгж

Усны чанар, экологи, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Сав газрын  усны нөөцийн хомсдол, бохирдолтод хяналт тавих, үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ТЗ-5

1

Техникийн ухааны баклавраас дээш боловсролтой

усны нөөц, экологи, усны барилгын инженер

Усны менежмент

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах,   багаар ажиллах, бусдыг манлайлах, чадвартай

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, илүү цагаар ажиллах

12

Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа

Усны менежмент, төлөвлөлт, зохицуулалтын нэгж

Нуурын экосистемийн үнэлгээ, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Сав газарт хамрагдах нууруудын экосистемд мониторинг хийх, өөрчлөлтийг хянах, мониторингийн шинэ цэг сонгох, хяналт, судалгааны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ус ашигласны болон бохирдуулсаны төлбөрийг ногдуулах, эклологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ТЗ-5

1

Техникийн ухааны бакалавраас дээш боловсролтой

Усны нөөц, экологи, ус хангамж, усны менежмент

усны менежмент

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Компьтерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах,   багаар ажиллах, бусдыг манлайлах, чадвартай

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, илүү цагаар ажиллах

13

Нийгмийн Даатгалын хэлтэс

 

Магадлагч их эмч

Нийгмийн Даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх 

Хүний их эмч, /ЭМШУИС-ийг болон гадаадад ерөнхий эмчилгээний ангийг төгссөн/

Мэргэжил олгох дээшлүүлэх курст суралцаж төгссөн

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

Төрийн албан хаагчийн болон эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих чадвартай, ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, ачаалал даах чадвартай

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвх санаачлагатай, Багаар ажиллах болон манлайлах ур чадвар туршлагатай, Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

1

Тэс сум

Засаг даргын Тамгын газар

Газрын даамал

Газрын даамал, нийгмийн хөгжлийн асуудал

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавраас дээш боловсролтой

Газар зохион байгуулагч, газрын кадастр, инженер

 

Харгалзахгүй

Бичиг баримт боловсруулах, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай,  Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх

Орон нутагт тогтвортой ажиллах

2

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Сонгино сум дахь Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

ТЗ-3

1

Дээд боловсролтой

Нягтлан бодогч, эдийн засагч /өдрийн ангид суралцаж төгссөн/

 

Харгалзахгүй

Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай

Нууц хадгалах, Төрийн албаны болон нийгмийн Даатгалын ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, шударга зарчимч байх

3

Ургамал сум

Засаг даргын Тамгын газар

БОХ-ын байцаагч

Байгаль орчин

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавраас дээш боловсролтой

Экологич, газар зохион байгуулалтын инженер

 

Харгалзахгүй

Бичиг баримт боловсруулах, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай,  Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх

Орон нутагт тогтвортой ажиллах

4

 

Завханмандал

сумын Засаг даргын Тамгын газар

Санхүүгийн алба

Мэргэжилтэн

Төрийн сангийн асуудал

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавраас дээш боловсролтой

Нягтлан бодогч-эдийн засагч 

 

Харгалзахгүй

Харилцааны өндөр соёлтой, санхүүгийн болон хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-04 02:57:24