Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
 
 
 


 

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Завхан  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2018 оны 10 дугаар сарын 15, 16-ны  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 төгрөг

 байна.    

       

  Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

      “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт

Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

2018  оны  10 дугаар сарын 18-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”-тай танилцаж, авна уу.

 

Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2018 оны 10 дугаар  сарын 17 -ны  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  70462801, 98826166  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

Шалгалт өгөх иргэдийн анхааралд:  

1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны  өдөр болон түүнээс хойш төрсөн иргэн хуульд заасан цэргийн жинхэнэ алба хаах үүргээ биелүүлээгүй бол төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад оруулахгүй.

 

Анхааруулга: Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 135 тоот албан бичгийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн тухайн орон нутгийн харьяалалгүй иргэнийг удирдах ажилтны болон төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтад бүртгэхгүй болсныг үүгээр мэдэгдье.

 

ЗАВХАН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН

 АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

 

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

ДЭС ТҮШМЭЛ

1

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

ТЗ-5

Яаралтай, гамшиг, эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Яаралтай, гамшиг эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Яаралтай тусламжийн чиглэлээр үндсэн мэргэжил эзэмшсэн

 

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

2

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

ТЗ-5

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Эрүүл мэндийн удирдлага тусламж үйлчилгээний чанарын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

Клиникт мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

3

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

ТЗ-5

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Эрүүл мэндийн  чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

Клиникт мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

4

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

ТЗ-5

Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл оношилгоо эмчилгээний технологиэмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн

Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл, оношилгоо эмчилгээний технологи, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хяналт

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Магадлан тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан Хүний их эмч

Мэргэжилээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

5

Эрүүл мэндийн газар

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

ТЗ-5

Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээ мэдээллийн асуудал хариуцна.

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их, бага  эмч,  Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйч

Эрүүл мэндийн статистикийн чиглэлэээр мэргэшсэн

 

Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

6

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн төв

ТЗ-5

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

1

Анагаах ухааны бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үндсэн мэргэжилт эзэмшсэн

Мэргэжилээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай, мэргэжлээрээ мэргэшсэн

Оюун санаа бие бялдрын хувьд эрүүл байх, Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

7

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

ТЗ-5

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг гаргах, тушаал шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, салбарын хэмжээнд мөрдөгдөх дүрэм, журам зааврыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулж, хууль журамд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хуульч, эрх зүйч

Захиргаа, иргэний эрх зүйгээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлалыг хэрэгжүүлэх, үнэлж дүгнэх ажлыг зохион байгуулах Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй,

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, Нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачилгатай, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай байх

8

Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс

Стандарт, хэмжил

зүйн хэлтэс

ТЗ-5

Улсын шалгагч

Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Инженер болон бусад

Улсын шалгагчийн эрхтэй байх

Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, техник сэтгэлгээтэй, Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Байгууллагын нууц хадгалах, авлига, хүнд суртлаас ангид байх

9

Боловсрол соёл урлагийн газар

Боловсрол соёл урлагийн газар

ТЗ-5

Математик, мэдээлэл зүй, физикийн боловсрол  хариуцсан мэргэжилтэн

Математик, мэдээлэл зүй, физикийн бол ловсрол

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Математик, мэдээлэл зүй, физикийн багш

Математик, мэдээлэл зүй, физик

ЕБС-д 5-аас дээш жил багшаар ажилласан байх

Удирдан зохион байгуулах чадвартай, харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, албан хэрэг хөтлөх, албан бичиг боловсруулах чадвартай гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, ажлын цаг ашиглалт, цаг баримтлах, англи хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн байх

10

Боловсрол соёл урлагийн газар

Боловсрол соёл урлагийн газар

ТЗ-5

Хими, биологи, эрүүл мэндийн  боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Хими, биологи, эрүүл мэндийн  боловсрол

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Хими, биологи, эрүүл мэндийн  багш

Хими, биологи, эрүүл мэнд

ЕБС-д 5-аас дээш жил багшаар ажилласан байх

Удирдан зохион байгуулах чадвартай, харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, албан хэрэг хөтлөх, албан бичиг боловсруулах чадвартай гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах, ажлын цаг ашиглалт, цаг баримтлах, англи хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн байх

11

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Аялал жуулчлалын алба

ТЗ-5

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны асуудал

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжилтэй байх

Гадаад хэл, хэл бичгийн өндөр мэдлэгтэй, гадаад хэлний чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 1 жил хүртэл   ажилласан байх

Англи хэлээр бичиг баримт боловсруулах, хариуцлага хүлээх  чадвартай, ажил хэрэгч байх, гадаад дотоодын байгууллага, иргэд, олон нийттэй нээлттэй харилцаа тогтоох, гадаад орнуудын ёс заншлын ялгаа заагийг судалж, түүнд тохирсон харилцааг эзэмшсэн байх,

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх чадвартай, орчноо мэдэрч зөв үнэлэх, мэдлэгтэй байх, хүнтэй зөв харилцах, удирдан зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх ур чадвартай байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

12

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Аялал жуулчлалын алба

ТЗ-5

Аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

Аялал жуулчлал

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Газарзүй, байгаль шинжлэл, аялал жуулчлалын мэргэжилтэй байх

Аялал жуулчлалын чиглэлээр сургалт семинарт хамрагдсан  байх

Мэргэжлээрээ 1 жил хүртэл   ажилласан байх

Багаар ажиллах хариуцлага хүлээх  чадвартай, ажил хэрэгч байх, гадаад дотоодын байгууллагаиргэд, олон нийттэй нээлттэй харилцаа тогтоох, асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх чадвартай, орчноо мэдэрч зөв үнэлэх, мэдлэгтэй байх, хүнтэй зөв харилцах, удирдан зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх ур чадвартай байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

13

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Аялал жуулчлалын алба

ТЗ-5

Байгалийн гамшиг, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Сургалт сурталчилгаа

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Байгаль орчин болон эдийн засгийн чиглэлээр мэргэжилтэй байх

Гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй  байх

Мэргэжлээрээ  1-ээс дээш жил  ажилласан  байх

Багаар ажиллах хариуцлага хүлээх  чадвартай, ажил хэрэгч байх, гадаад дотоодын байгууллагаиргэд, олон нийттэй нээлттэй харилцаа тогтоох, асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх чадвартай, орчноо мэдэрч зөв үнэлэх, мэдлэгтэй байх, хүнтэй зөв харилцах, удирдан зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх ур чадвартай байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

14

Цагаанхайрхан сумын Засаг даргын Тамгын газар

Засаг даргын Тамгын газар

ТЗ-6

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

 

 

 

 

Байгаль орчны салбарын болон багш мэргэжилтэй байх

Байгаль орчны хамгаалал

Төрийн албанд ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, харилцааны ур чадвартай зохион байгуулах, асуудал боловсруулах, шийдвэр гаргах, хүнтэй ажиллах арга барилтай

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх чадвартай, орчноо мэдэрч зөв үнэлэх, мэдлэгтэй байх, хүнтэй зөв харилцах, удирдан зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх ур чадвартай байх

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих

15

Цагаанчулуут сум

Цагаанчулуут сумын Засаг даргын Тамгын газар

ТЗ-6

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Байгаль орчин

 

 

 

 

 

1

 

 

Дээд боловсролтой

Байгаль орчны болон бусад

 

Төрийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1 жил, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

 

Багаар ажиллах чадвартай, шударга, харилцааны соёлтой, Комьпютерийн хэрэглээний программууд болон интернет орчинд чөлөөтэй ажилладаг

Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжтой

16

Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газар

Захирагчийн ажлын алба

ТЗ-4

Дэд бүтэц хариуцсан түшмэл

Эрчим хүч, дулаан, цэвэр бохир усны хангамж, барилга, авто зам тээвэр, холбоо

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер

Барилгын инженер

Мэргэжлээрээ 4-өөс доошгүй жил, төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил  ажилласан байх

Комьпютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах чадвартай байх

Автокад,  барилгын зураг төсөл боловсруулах программ болон хот байгуулалт, төлөвлөлтийн программ дээр ажиллах чадвартай байх

17

Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газар

Захирагчийн ажлын алба

ТЗ-4

Архитектор

Газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, төлөвлөлт

 

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Архитекторч

Архитектор

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Комьпютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах чадвартай байх

Автокад, 3D max программ дээр ажиллах чадвартай

18

Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газар

Захирагчийн ажлын алба

ТЗ-4

Газар тариалан хариуцсан түшмэл

Газар тариалан эрхлэгчдийг мэдээллээр хангах, заавар зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

1

бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой

Агрономич

Агрономич

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй, төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Комьпютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах, зөвлөн туслах  чадвартай байх

Хүнсний болон бусад нарийн ногоо тариалалтын мэдлэг сайтай бай

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Тэс сум ЗДТГазар

ТЗ-3

Тэс сумын газрын даамал

Газрын тухай багц хууль, холбогдох бусад эрхийн актууд болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан газрын харилцааны чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлогын чанартай арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах

 

1

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр бакалавр болон түү

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-02 08:02:48