Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД УЛСЫН ҮЗЛЭГ ХИЙЖ БАЙНА

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/173 дугаар тушаалаар Төрийн архивын үйл ажиллагаанд 2021 оны 4 дүгээр улиралд багтаан үзлэг зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, улсын үзлэг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн, улсын үзлэгийн удирдамжийг баталсан билээ.

Дээрх удирдамж шийдвэрийн дагуу Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хууль эрх зүйн хэлтсийн Төрийн  архивын үйл ажиллагаанд улсын үзлэг хийх зорилгоор Архивын ерөнхий газрын дэд дарга Ч.Оюунчимэгээр ахлуулсан гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд ажиллаж байна.

 

                    

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-29 09:12:05