Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
тусгай зөвшөөрөл мэдээлэл
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгогдсон ААН-ийн судалгаа
...

2020-02-09 17:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
...

2020-01-09 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх цагийн хязгаарыг шинэчлэн баталлаа.
...

2019-10-18 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Цагийн хязгаар шинэчлэх тухай
...

2019-09-09 01:56:56

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл олгож,сунгаж, цуцлах тухай Засаг даргын захирамж
...

2019-05-28 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
...

2019-04-03 07:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийн захирамж
...

2019-03-28 09:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах тухай
...

2019-01-02 12:33:00

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгосон шийдвэр
...

2018-12-28 07:27:53

Дэлгэрэнгүй ...
2018 ОНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ШИЙДВЭР
...

2018-09-13 16:45:12

Дэлгэрэнгүй ...