Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
тусгай зөвшөөрөл мэдээлэл
Цагийн хязгаар шинэчлэх тухай
...

2019-09-09 01:56:56

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл олгож,сунгаж, цуцлах тухай Засаг даргын захирамж
...

2019-05-28 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
...

2019-04-03 07:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийн захирамж
...

2019-03-28 09:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах тухай
...

2019-01-02 12:33:00

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгосон шийдвэр
...

2018-12-28 07:27:53

Дэлгэрэнгүй ...
2018 ОНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ШИЙДВЭР
...

2018-09-13 16:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
2018 онд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгосон шийдвэр
...

2018-05-16 14:28:33

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын тайлан
...

2017-08-20 09:48:54

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/299, 2017 оны А/108, А/213 дугаар захирамжаар зөвшөөрөл олгогдсон ААН-ийн судалгаа
...

2017-05-25 18:11:51

Дэлгэрэнгүй ...