Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
тусгай зөвшөөрөл мэдээлэл
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
...

2021-02-24 04:22:40

Дэлгэрэнгүй ...
цэцэрлэг шинээр байгуулж, сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
...

2020-12-15 14:55:12

Дэлгэрэнгүй ...
эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
...

2020-12-03 04:31:57

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
...

2020-10-25 11:54:12

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай
...

2020-09-25 04:30:22

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
...

2020-08-15 14:50:15

Дэлгэрэнгүй ...
эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
...

2020-07-20 04:28:53

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай
...

2020-07-01 04:26:48

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
...

2020-06-11 02:37:22

Дэлгэрэнгүй ...
цэцэрлэг шинээр байгуулж, сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
...

2020-05-02 11:37:12

Дэлгэрэнгүй ...