ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
737 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ЗОРИЛГО

            “Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг чандлан сахиж, шударга ёсхууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлэн, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэн байгууллага, албан тушаалтныг үнэн зөв, бодит мэдээлэл, зөвлөгөөгөөр хангахад оршино

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

         Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, хууль тогтоомжийн системчлэлийг тухай бүр хийх, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хууль тогтоомжийн лавлагаа сангаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 

Д/д

Овог Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим шуудангийн хаяг

1

У.Батдаваа

ХЭЗХ-ийн дарга

96968981

Ulambayrbatdavaa@gmail.com

2

Э.Гомбодорж

Эрх зүйн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн

99938366

Zalawoffice@gmail.com

3

Б.Бямбасүрэн

Хүний эрх,хэрэглэгчийн эрх хариуцсан улсын байцаагч

83130099

Bbumbaka0@gmail.com

4

Ш.Даваадэмбэрэл

Төрийн архивын тасгийн дарга

70462411, 98659301

davaademberel@zavkhan.gov.mn

5

Л.Наранчимэг

Төрийн архивын тасгийн Эрдэм шинжилгээ,арга зүйн ажилтан

99073564

Naranchimeg5656@gmail.com

6

М.Дуламжав

Төрийн архивын тасгийн сан хөмрөгч

92171780

Mdulamjav57@gmail.com

7

Д.Норжмоо

Төрийн архивын тасгийн архивч-сэлбэн засагч

99036699

Norjmoo23@gmail.com

8

Ц.Амарсайхан

Төрийн архивын тасгийн цахим сангийн операторч

92113866

Tsedenamarsaihan@gmail.com

9

Батцэцэг

Төрийн архивын тасгийн цахим сангийн

операторч

 

 

Battsesegu83@gmail.com

2023-06-23 10:12:59