Нийгмийн салбар
НИЙГМИЙН САЛБАРЫН ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

...

2022-11-17 16:38:22

Дэлгэрэнгүй..
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖ-2022 ЭРДЭМЭ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

...

2022-11-07 16:16:24

Дэлгэрэнгүй..
“ЗАВХАН АЙМГИЙН АХМАДЫН ХОРОО” НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ОЛОН УЛСЫН АХМАДЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

...

2022-10-01 16:14:25

Дэлгэрэнгүй..
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

...

2017-09-29 15:33:40

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБОО, АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБООНЫ ХООРОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

...

2017-07-07 17:56:55

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн хамгаалал

...

2016-03-03 03:11:58

Дэлгэрэнгүй..