ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН, ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
879 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Д/д

Овог Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Д.Азжаргал

Хэлтсийн дарга

89221150

darmaabazarazjargal@gmail.com

2

Х.Дэлгэрдалай

Эрчим хүч, газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

98112900

kh.dalai2900@gmail.com

 

3

Д.Пагмадулам

ХБТХОХ БОАЖ эрдэс баялагын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

80453530

Dagva.pagmaa0307@gmail.com

 

 

4

Ж.Лхагвасүрэн

Эдийн засаг бүсчилсэн хөгжил, ХО-ын бодлого төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

98118248

lhaagii0208@gmail.com

 

5

Б.Баярмаа

Хөдөө Аж Ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

89893315

b.bayarmaa0113@gmail.com

 

 

6

Э.Лувсанданзан

Зам тээвэр харилцаа холбоо хариуцсан мэргэжилтэн

80897808

 

danzaneee@gmail.com

 

 

7

Ц.Буян-Очир

Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

88844831

dagvabuk@gmail.com

 

8

Э.Дэлгэрсайхан

Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

80710907

deegii80710907@gmail.com

 

9

Г.Долгоржав

Мэдээлэл, харилцаа холбооны улсын байцаагч

95464049

Dolgorjav.mhg@gmail.com

 

10

Г.Баасандорж

Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч

97190101

Gabaasandorj@gmail.com

 

11

Ж.Ренцэндорж

Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч

88044355

Eeyee0111@gmail.com

 

12

Б.Түдэвпунцаг

Авто замын хяналтын улсын байцаагч

91001399

Btudgee9@gmail.com

 

13

П.Аюурзана

Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч

85838249

Ayurz7790@gmail.com

2023-06-23 10:16:51