ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ТАНИЛЦУУЛГА
447 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Д/д

 

Цол

 

Овог нэр

 

Албан тушаал

 

Утасны дугаар

 

Албаны цахим хаяг

 

1

Хурандаа

 

Г.Үнэнбаяр

 

Цэргийн штабын дарга

 

99042939

 

zavkhan@mod.gov.mn

 

2

Дэд хурандаа

 

Г.Бавуудорж

 

Орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэл, сургалтын офицер

 

94000032

 

 

3

Хошууч

 

Д.Энхтөр

 

Дайчилгааны офицер

 

91916537

 

 

4

Хошууч

 

М.Чинзориг

 

Тоо бүртгэлийн ахлах офицер

 

90119052

 

 

2023-11-07 10:58:51