Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Үндсэн чиглэл
Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө
...

2021-01-11 01:46:04

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2019-12-22 09:48:53

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2018-12-28 12:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2017-12-28 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
...

2017-01-10 11:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2016-03-02 00:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2016-03-02 00:38:35

Дэлгэрэнгүй ...