Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
АЭҮА-ны төлөвлөгөө, тайлан
Авлигын эсрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
...

2021-08-04 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын шилэн бөмбөлөг
...

2021-05-01 11:21:21

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг
...

2021-04-25 11:21:21

Дэлгэрэнгүй ...
Шударга үнэний үнэ цэнэ
...

2021-04-15 14:14:15

Дэлгэрэнгүй ...
Арын хаалга шторк
...

2021-04-10 12:12:14

Дэлгэрэнгүй ...
Албаны мэдээллээ аминдаа
...

2021-04-10 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
Гайтай бэлэг шторк
...

2021-04-09 07:14:23

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигатай тэмцэх газар
...

2021-04-09 07:08:55

Дэлгэрэнгүй ...
Авлига хожихгүй нүүдэл
...

2021-04-09 07:07:37

Дэлгэрэнгүй ...
Танилын гуйлт
...

2021-04-05 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...