Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
2019 оны хяналт шалгалтын тайлан

2019 онд аймгийн төвийн болон 13 сумын 91 төсвийн байгууллага, сан, нэгжид санхүүгийн хяналт шалгалт хийж 175 эрх бүхий албан тушаалтанд холбогдуулан 155.2 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг ногдуулан төлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

шалгалт хийгдсэн байгууллага, сумдын удирдлага, төсөвт байгууллага, аж ахуй нэгж албан газруудын эрх бүхий албан тушаалтан, ажиллагсад, ард иргэдийн дунд шалгалтын дүнгийн хурлыг нээлттэй хийж соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа явуулж төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байх, зориулалтын дагуу зарцуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-13 06:41:01