Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТЖА-ны шалгалт
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:53:01

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:52:33

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлагдлаа
...

2016-03-04 02:51:58

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлагдлаа
...

2016-03-04 02:51:24

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг зарлав
...

2016-03-04 02:50:27

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.
...

2016-03-04 02:49:40

Дэлгэрэнгүй ...