Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Засаг даргын захирамж
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
...

2019-12-29 14:57:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СЭРГЭЭ, СУНГАХ ТУХАЙ
...

2019-10-13 11:54:22

Дэлгэрэнгүй ...
аймгийн Засаг даргын 08-09 сарын захирамжууд
...

2019-10-01 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
3-7 дугаар сарын захирамжууд
...

2019-07-30 10:38:01

Дэлгэрэнгүй ...
3-7 дугаар сарын захирамжууд
...

2019-07-30 08:39:40

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ
...

2019-06-28 13:42:38

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ ТУХАЙ
...

2019-06-27 16:50:21

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, СУНГАХ, ШИНЖЭЭЧ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ
...

2019-05-12 15:39:26

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2 дугаар сарын захирамжууд
...

2019-04-04 08:00:59

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 1 дүгээр сарын захирамжууд
...

2019-04-02 07:56:53

Дэлгэрэнгүй ...