Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Аймгийн Засаг даргын 1 дүгээр улирлын захирамж
...

2019-04-10 07:29:56

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
...

2019-04-08 08:26:32

Дэлгэрэнгүй ...
Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
...

2019-04-08 08:25:44

Дэлгэрэнгүй ...
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?
...

2019-04-08 08:24:41

Дэлгэрэнгүй ...
“БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ЗАВХАН АЙМАГТ БЭЛТГЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2019-04-08 08:20:47

Дэлгэрэнгүй ...
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН НАРТ АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2019-04-08 07:57:05

Дэлгэрэнгүй ...
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар 2019 оны 1 дүгээр улиралд батлагдсан дүрэм журмууд
...

2019-04-08 06:50:55

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм, журмын жагсаалт
...

2018-10-22 08:54:19

Дэлгэрэнгүй ...
Захиргааны хэм хэмжээний акт
...

2018-10-17 02:51:36

Дэлгэрэнгүй ...
"ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ-ЭРС ӨӨРЧЛӨЛТ" ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ИРГЭДЭД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ.
...

2018-04-18 10:44:52

Дэлгэрэнгүй ...