Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
“Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-н 1,000,000 мод ургуулах хөдөлгөөнд аймгийн иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.
...

2016-05-05 10:31:17

Дэлгэрэнгүй ...
2014 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2016-03-03 01:17:42

Дэлгэрэнгүй ...
ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
...

2016-03-03 01:17:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
...

2016-03-03 01:16:06

Дэлгэрэнгүй ...
“Улаан хальст сармис” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд аймгийн хэмжээнд 10 аж ахуйн нэгж, иргэн 2.2 га-д улаан хальст сармис тариалж 5.5 тн ургац хураан авчээ
...

2016-03-03 01:15:10

Дэлгэрэнгүй ...
“ЗАВХАНЫ УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС” АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР
...

2016-03-03 01:14:15

Дэлгэрэнгүй ...
"Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих" дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2016-03-03 01:12:38

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭД БҮТЭЦ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ
...

2016-03-03 01:11:15

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМАГТ 2015 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ, САНХҮҮЖИЛТ
...

2016-03-03 01:09:46

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАНД ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ЗАВХАНЧУУД ХЭРЭГЛЭЖ, ЭКСПОРТЛОХ” хөтөлбөр
Завханд үйлдвэрлэж, Завханчууд хэрэглэж, экспортлох” хөтөлбөр батлах тухай Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Засгийн газрын “Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр”-ийн 14, Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.17 д...

2016-03-03 01:08:34

Дэлгэрэнгүй ...