Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
23 сумын нийт төсөвт байгууллагад газар дээр нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, нийт төрийн албан хаагчидад зөвлөн туслаж сургалт явууллаа.
...

2017-05-13 18:40:39

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц
...

2016-03-03 01:11:40

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ
...

2016-03-03 01:10:37

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
...

2016-03-03 01:08:47

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт -шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2015 оны нэгдсэн хуваарь
...

2016-03-03 01:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэж байна
...

2016-03-03 01:07:30

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ
...

2016-03-03 01:06:56

Дэлгэрэнгүй ...