Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц
...

2016-03-03 01:11:40

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ
...

2016-03-03 01:10:37

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ
...

2016-03-03 01:08:47

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт -шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2015 оны нэгдсэн хуваарь
...

2016-03-03 01:08:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэж байна
...

2016-03-03 01:07:30

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ
...

2016-03-03 01:06:56

Дэлгэрэнгүй ...