Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Сар тутмын ажлын мэдээ
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-08-30 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-07-30 14:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-06-28 14:02:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 5 САРЫН МЭДЭЭ ...

2018-05-28 14:03:03

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-04-27 13:02:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-03-29 16:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-02-26 14:02:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ...

2018-01-27 18:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ...

2017-12-27 06:06:06

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
2017 Оны 11 дүгээр сарын мэдээ...

2017-11-30 06:47:02

Дэлгэрэнгүй ...