Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН НАЙМАН СУРГУУЛЬ ДЭЭР “БАГШ ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР ТӨВ” БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргын “Чадварлаг багш” хөтөлбөр, Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2021 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын таван сургууль, Тосонцэнгэл сумын нэг, хоёрдугаар сургууль, Их-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудад “Багш хөгжлийн загвар төв”-ийг байгууллаа.

Дээрх загвар төвүүдэд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 85 сая  төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 16 нэр төрлийн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг олгосноор багш  нар ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг бүрдүүллээ.

Цаашид бүх сумын сургууль дээр “Багш хөгжлийн загвар төв”-ийг байгуулж, хөдөөгийн багш нарын хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-11 09:18:42