Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
АЭҮА-ны төлөвлөгөө, тайлан
2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-10-17 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2017 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-07-31 19:52:37

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-02-05 14:35:26

Дэлгэрэнгүй ...
завхан аймгийн засаг даргын тамгын газрын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө
...

2016-11-02 16:14:29

Дэлгэрэнгүй ...