Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛОН ТӨСӨВЛӨЛТИЙН АРГА ЗҮЙ

Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын тамгын газар хамтран аймаг, сумдын бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт, тайлагнал, хяналт шинжилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамруулан "ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛОН ТӨСӨВЛӨЛТИЙН АРГА ЗҮЙ" сэдэвт чадавхжуулах сургалтыг 10 дугаар сарын 6-7-ний өдрийн хооронд зохион байгууллаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-10 12:12:08