Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Архив бичиг хэрэг
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
...

2017-10-31 15:08:47

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн архивын баримтын дээжээс
...

2017-10-08 09:11:57

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн архивын 60 жилийн ойд зориулсан архивын баримтын үзэсгэлэн
...

2017-09-11 16:17:42

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Төрийн архив улсын үзлэгээр 97,3 хувьтай дүгнэгдэж “Маш сайн” үнэлгээ авлаа.
...

2016-05-13 16:50:21

Дэлгэрэнгүй ...