Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан
Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-01-15 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...