Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Хууль тогтоомж
Aлбан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам
...

2019-03-29 02:30:29

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай
...

2019-03-29 02:25:50

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай
...

2019-03-29 02:22:49

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
...

2019-03-29 02:22:16

Дэлгэрэнгүй ...