Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖ-2022 ЭРДЭМЭ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр бүхий л салбарт судалгаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулийн оюутан, эрдэмтэн, багш, судлаач, шинжээчид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо, хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх, туршлага солилцох, судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний хурал “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш хүртээмж-2022” сэдвийн хүрээнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулагдана.
Иймд иргэд олон нийт, эрдэмтэн багш, судлаач, шинжээчид, мэргэжилтэн, оюутан та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.
Удирдамж: http://www.gadpwd.gov.mn/.../42284-berhsheel-ba-tegsh-h...
www.gadpwd.gov.mn
НИЙТЭЛСЭН: 2022-11-07 16:16:24