Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төлөвлөгөө
2022 онд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах сум, байгууллагын хуваарь
...

2022-05-18 08:22:40

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны 3 сард хийх шалгалтын хуваарь
...

2022-04-11 02:03:45

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны 1 сард хийх шалгалтын хуваарь
...

2022-01-17 04:00:49

Дэлгэрэнгүй ...
10 сарын шалгалтын төлөвлөгөө
...

2021-11-02 04:03:57

Дэлгэрэнгүй ...
9 сарын шалгалтын төлөвлөгөө
...

2021-11-02 04:03:00

Дэлгэрэнгүй ...
8 сарын шалгалтын төлөвлөгөө
...

2021-11-02 04:02:33

Дэлгэрэнгүй ...
1 дүгээр сард хийгдэх Дотоод аудитын ажлын төлөвлөгөө
...

2021-01-20 06:48:26

Дэлгэрэнгүй ...