Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тайлан мэдээ
Цалингийн загвар үүсгэх заавар
...

2023-05-18 10:05:17

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тайлан илгээх
...

2023-05-18 10:02:48

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаа, санд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2023-05-18 06:56:20

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын Дэвшил сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/
...

2023-05-18 06:53:06

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/
...

2023-05-18 06:51:53

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/
...

2023-05-18 06:50:09

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын Улсын тэргүүний Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2021, 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан /товч/
...

2023-03-21 09:06:31

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, спортын газрын 2020, 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-12-26 09:56:47

Дэлгэрэнгүй ...
Отгон сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 03:14:33

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 03:14:06

Дэлгэрэнгүй ...