Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тайлан мэдээ
Дөрвөлжин сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-09-29 03:46:44

Дэлгэрэнгүй ...
Ургамал сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-09-29 03:45:27

Дэлгэрэнгүй ...
Отгонтэнгэрийн УТХГХЗахиргааны 2020-2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн Дотоод аудитын тайлан
...

2022-09-29 03:43:51

Дэлгэрэнгүй ...
Сул орон тоо
...

2022-06-06 07:14:41

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 7-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-05-18 08:15:59

Дэлгэрэнгүй ...
9-р цэцэрлэг
Улиастай сумын 9-р цэцэрлэгийн 2020-2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн Дотоод аудитын товч танилцуулга...

2022-05-17 16:20:00

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын ЗДТГ-т хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-22 08:08:28

Дэлгэрэнгүй ...
2022 оны 1-р улирлын Шилэн дансны тайлан
...

2022-04-22 08:07:32

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 1-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 09:16:21

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 5-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 03:14:10

Дэлгэрэнгүй ...