Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тайлан мэдээ
Биеийн тамир, спортын газрын 2020, 2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-12-26 09:56:47

Дэлгэрэнгүй ...
Отгон сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 03:14:33

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 03:14:06

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэнэхайрхан сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:59:33

Дэлгэрэнгүй ...
Эрдэнэхайрхан сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:58:57

Дэлгэрэнгүй ...
Шилүүстэй сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:57:55

Дэлгэрэнгүй ...
Шилүүстэй сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:57:21

Дэлгэрэнгүй ...
Цагаанчулуут сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:56:56

Дэлгэрэнгүй ...
Цагаанчулуут сумын СХС-нд хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:56:30

Дэлгэрэнгүй ...
Цагаанхайрхан сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
...

2022-12-16 02:55:56

Дэлгэрэнгүй ...