Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тайлан мэдээ
Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлан
...

2021-11-02 04:01:34

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс 2021 оны 3-р улирал
...

2021-10-29 04:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
2020 оны хяналт шалгалтын тайлан
...

2021-09-13 06:43:33

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны хяналт шалгалтын тайлан
...

2021-09-13 06:41:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс 2021 оны 2-р улирал
Дотоод аудитын тайлан мэдээ ...

2021-07-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2021 оны 1-р улирлын тайлан
2021 оны 1-р улирлын Дотоод аудитын тайлан ...

2021-05-10 04:04:50

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2020 он 2-р улирал
...

2020-10-13 07:47:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс
Шилэн дансны тухай хуулийн 2020 оны 1-р улирлын хэрэгжилт...

2020-05-11 06:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2019 он
...

2020-02-20 03:47:37

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт Завхан аймагт 2019
...

2020-02-19 03:46:25

Дэлгэрэнгүй ...