Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Шилэн данс 2021 оны 2-р улирал
Шилэн данс                                                                     2021.07.15
Байгууллагын нэр Мэдээлэл оруулах тоо Мэдээлэл оруулсан тоо Хугацаандaa Хоцорсон Гүйцэтгэл Тайлан илгээлт
1 Завхан Аймаг Алдархаан сум 80 79 57 22 99% Тийм
2 Завхан Аймаг Баянтэс сум 80 80 79 1 100% Тийм
3 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум 80 76 74 2 95% Тийм
4 Завхан Аймаг Идэр сум 80 80 69 11 100% Үгүй
5 Завхан Аймаг Их-Уул сум 80 80 80 0 100% Үгүй
6 Завхан Аймаг Нөмрөг сум 80 80 79 1 100% Тийм
7 Завхан Аймаг Тосонцэнгэл сум 80 74 50 24 93% Үгүй
8 Завхан Аймаг Тэлмэн сум 80 80 77 4 100% Тийм
9 Завхан Аймаг Тэс сум 80 76 65 11 95% Тийм
10 Завхан Аймаг Ургамал сум 80 79 73 6 99% Үгүй
11 Завхан Аймаг Улиастай сум 80 59 57 2 74% Үгүй
12 Завхан Аймаг Цагаанчулуут сум 80 79 79 0 99% Тийм
13 Завхан Аймаг Шилүүстэй сум 80 80 75 5 100% Тийм
14 Завхан Аймаг Эрдэнэхайрхан сум 80 80 76 4 100% Тийм
15 Завхан Аймаг Асгат сум 80 80 77 3 100% Үгүй
16 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум 80 76 45 31 95% Тийм
17 Завхан Аймаг Завханмандал сум 80 78 77 1 98% Тийм
18 Завхан Аймаг Отгон сум 80 74 72 2 93% Тийм
19 Завхан Аймаг Сантмаргаз сум 80 78 72 6 98% Тийм
20 Завхан Аймаг Сонгино сум 80 73 60 13 91% Тийм
21 Завхан Аймаг Түдэвтэй сум 80 80 78 2 100% Тийм
22 Завхан Аймаг Цагаанхайрхан сум 80 80 80 0 100% Тийм
23 Завхан Аймаг Цэцэн-Уул сум 80 80 79 1 100% Тийм
24 Завхан Аймаг Яруу сум 80 77 58 19 96% Тийм
25 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 76 76 76 1 100% Тийм
26 Улиастай сум Гоц халдвартын станц 76 75 74 1 99% Тийм
27 Тосонцэнгэл сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 74 74 0 97% Тийм
28 Тосонцэнгэл сум Засаг даргын тамгын газар 76 74 74 0 97% Тийм
29 Завхан Аймаг Хүүхэд гэр бүл хөгжилийн хэлтэс 76 76 77 0 100% Тийм
30 Завхан аймаг Биеийн тамир спортын газар 76 74 73 1 97% Тийм
31 Завхан Аймаг Орон нутгийн музей 76 76 71 5 100% Тийм
32 Завхан Аймаг Орон нутгийн номын сан 76 76 66 10 100% Тийм
33 Завхан Аймаг Хөгжим Жүжгийн Театр 76 76 75 1 100% Тийм
34 Завхан аймаг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 76 75 74 1 99% Тийм
35 Завхан Аймаг Засаг Даргын Тамгын Газар 76 76 76 0 100% Тийм
36 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 76 76 63 13 100% Тийм
37 Завхан Аймаг Хот тохижуулах газар 76 74 60 14 97% Үгүй
38 Завхан Аймаг Алдархаан сум 9 жилийн сургууль 76 76 77 0 100% Тийм
39 Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 75 75 0 99% Тийм
40 Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүн эмнэлэг 76 71 58 13 93% Тийм
41 Завхан Аймаг Алдархаан сум Соёлын төв 76 76 76 0 100% Тийм
42 Алдархаан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 68 68 0 89% Тийм
43 Алдархаан сум Засаг даргын тамгийн газар 76 68 68 0 89% Тийм
44 Завхан Аймаг Баянтэс сум 11 жилийн сургууль 76 75 57 18 99% Үгүй
45 Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 73 3 100% Үгүй
46 Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүн эмнэлэг 76 76 76 0 100% Тийм
47 Завхан Аймаг Баянтэс сум Соёлын төв 76 75 72 3 99% Үгүй
48  Баянтэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 74 70 4 97% Тийм
49 Баянтэс сум Засаг даргын тамгийн газар 76 76 76 0 100% Тийм
50 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум 9 жилийн сургууль 76 76 76 0 100% Үгүй
51 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 76 0 100% Үгүй
52 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүн эмнэлэг 76 75 75 0 99% Үгүй
53 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Соёлын төв 76 76 75 1 100% Үгүй
54 Баянхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 63 14 100% Тийм
55  Баянхайрхан сум Засаг даргын тамгийн газар 76 76 61 16 100% Тийм
56 Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 1-р сургууль 76 75 74 1 99% Тийм
57 Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 2-р сургууль 76 76 76 0 100% Тийм
58 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 1-р цэцэрлэг 76 73 72 1 96% Тийм
59 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 2-р цэцэрлэг 76 74 73 1 97% Үгүй
60 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 3-р цэцэрлэг 76 74 60 14 97% Үгүй
61 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 4-р цэцэрлэг 76 73 73 0 96% Тийм
62 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 5-р цэцэрлэг 76 74 61 13 97% Үгүй
63 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Соёлын төв 76 73 73 0 96% Тийм
64 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Ойн анги 76 76 77 0 100% Тийм
65 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум 9 жилийн сургууль 76 75 74 1 99% Тийм
66 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 75 74 1 99% Тийм
67 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүн эмнэлэг 76 75 72 3 99% Тийм
68 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Соёлын төв 76 70 69 1 92% Тийм
69 Дөрвөлжин сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 69 67 2 91% Тийм
70 Дөрвөлжин сум Засаг даргын тамгийн газар 76 69 68 1 91% Тийм
71 Завханмандал сум 9 жилийн сургууль 76 76 75 1 100% Тийм
72 Завханмандал сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 76 0 100% Тийм
73 Завхан Аймаг Завханмандал сум Соёлын төв 76 72 72 0 95% Тийм
74 Завханмандал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 72 72 0 95% Үгүй
75 Завханмандал сум Засаг даргын тамгийн газар 76 72 62 10 95% Үгүй
76 Завхан Аймаг Идэр сум 11 жилийн сургууль 76 76 64 12 100% Тийм
77 Завхан Аймаг Идэр сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 64 12 100% Тийм
78 Завхан Аймаг Идэр сум Хүн эмнэлэг 76 76 76 0 100% Тийм
79 Завхан Аймаг Идэр сум Соёлын төв 76 76 75 2 100% Тийм
80 Идэр сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 75 1 100% Тийм
81 Идэр сум Засаг даргын тамгийн газар 76 76 74 3 100% Тийм
82 Завхан Аймаг Их-Уул сум 11 жилийн сургууль 76 76 75 2 100% Тийм
83 Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 77 0 100% Тийм
84 Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүн эмнэлэг 76 76 77 0 100% Тийм
85 Завхан Аймаг Их-Уул сум Соёлын төв 76 76 69 8 100% Тийм
86 Их-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 69 8 100% Тийм
87 Их-Уул сум Засаг даргын тамгийн газар 76 76 68 9 100% Тийм
88 Завхан Аймаг Нөмрөг сум 11 жилийн сургууль 76 66 64 2 87% Тийм
89 Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 64 63 1 84% Тийм
90 Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүн эмнэлэг 76 76 67 9 100% Үгүй
91 Завхан аймаг Нөмрөг сум Соёлын төв 76 76 53 23 100% Үгүй
92  Нөмрөг  сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 74 50 24 97% Үгүй
93 Нөмрөг сум Засаг даргын тамгийн газар 76 73 65 8 96% Үгүй
94 Завхан аймаг Отгон сум 9 жилийн сургууль 76 76 73 3 100% Тийм
95 Завхан аймаг Отгон сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 73 3 100% Тийм
96 Завхан аймаг Отгон сум Хүн эмнэлэг 76 75 73 2 99% Үгүй
97 Завхан аймаг Отгон сум Соёлын төв 76 75 74 1 99% Тийм
98 Отгон сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 75 1 100% Тийм
99 Отгон сум Засаг даргын тамгын газар 76 76 75 1 100% Тийм
100 Завхан аймаг Ургамал сум 9 жилийн сургууль 76 74 73 1 97% Тийм
101 Завхан аймаг Ургамал сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 75 1 100% Тийм
102 Завхан аймаг Ургамал сум Хүн эмнэлэг 76 72 71 1 95% Үгүй
103 Завхан аймаг Ургамал сум Соёлын төв 76 70 69 1 92% Үгүй
104 Ургамал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 76 0 100% Тийм
105 Ургамал сум Засаг даргын тамгын газар 76 76 76 0 100% Тийм
106 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 9 жилийн сургууль 76 68 68 0 89% Тийм
107 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 67 67 0 88% Тийм
108 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүн эмнэлэг 76 76 62 14 100% Тийм
109 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Соёлын төв 76 68 68 0 89% Тийм
110 Цэцэн-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 66 61 5 87% Үгүй
111 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Засаг даргын тамгын газар 76 63 63 0 83% Үгүй
112 Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11 жилийн сургууль 76 76 62 14 100% Тийм
113 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 73 3 100% Тийм
114 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Соёлын төв 76 76 62 14 100% Тийм
115 Түдэвтэй сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 65 64 1 86% Тийм
116 Түдэвтэй сум Засаг даргын тамгын газар 76 59 59 0 78% Тийм
117 Завхан аймаг Тэс сум 11 жилийн сургууль 76 76 75 1 100% Тийм
118 Завхан аймаг Тэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 75 1 100% Тийм
119 Завхан аймаг Тэс сум Хүн эмнэлэг 76 76 74 2 100% Тийм
120 Завхан аймаг Тэс сум Соёлын төв 76 76 75 2 100% Тийм
121 Тэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 73 72 1 96% Үгүй
122 Завхан аймаг Тэс сум Засаг даргын тамгын газар 76 72 72 0 95% Үгүй
123 Завхан аймаг Тэлмэн сум 11 жилийн сургууль 76 71 61 10 93% Үгүй
124 Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 71 64 7 93% Үгүй
125 Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүн эмнэлэг 76 71 71 0 93% Тийм
126 Завхан аймаг Тэлмэн сум Соёлын төв 76 71 63 8 93% Тийм
127 Тэлмэн сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 75 1 100% Тийм
128 Тэлмэн сум Засаг даргын тамгын газар 76 76 76 0 100% Тийм
129 Завхан аймаг Сонгино сум 9 жилийн сургууль 76 76 76 0 100% Тийм
130 Завхан аймаг Сонгино сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 76 0 100% Тийм
131 Завхан аймаг Сонгино сум Хүн эмнэлэг 76 76 76 0 100% Тийм
132 Завхан аймаг Сонгино сум Соёлын төв 76 76 77 0 100% Тийм
133 Сонгино сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 74 54 20 97% Үгүй
134 Сонгино сум Засаг даргын тамгын газар 76 71 58 13 93% Үгүй
135 Завхан аймаг Улиастай сум 1-р 10-н жил 76 71 62 9 93% Тийм
136 Завхан аймаг Улиастай сум 2-р 10-н жил 76 76 62 14 100% Тийм
137 Завхан аймаг Улиастай сум 3-р 10-н жил 76 74 64 10 97% Үгүй
138 Завхан аймаг Улиастай сум 4-р 10-н жил 76 76 75 1 100% Тийм
139 Завхан аймаг Улиастай сум 5-р 10-н жил 76 72 72 0 95% Үгүй
140 Завхан аймаг Улиастай сум 1-р цэцэрлэг 76 74 73 1 97% Тийм
141 Завхан аймаг Улиастай сум 2-р цэцэрлэг 76 76 75 1 100% Үгүй
142 Завхан аймаг Улиастай сум 3-р цэцэрлэг 76 76 75 1 100% Үгүй
143 Завхан аймаг Улиастай сум 4-р цэцэрлэг 76 74 61 13 97% Үгүй
144 Завхан аймаг Улиастай сум 5-р цэцэрлэг 76 73 61 12 96% Үгүй
145 Завхан аймаг Улиастай сум 6-р цэцэрлэг 76 75 74 1 99% Үгүй
146 Завхан аймаг Улиастай сум 7-р цэцэрлэг 76 76 75 1 100% Тийм
147 Завхан аймаг Улиастай сум 8-р цэцэрлэг 76 75 74 1 99% Тийм
148 Завхан аймаг Улиастай сум 9-р цэцэрлэг 76 71 58 13 93% Үгүй
149 Улиастай сум Засаг даргын тамгын газар 76 74 60 14 97% Тийм
150 Улиастай сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 74 58 16 97% Тийм
151 Цагаанхайрхан сум 9 жилийн сургууль 76 76 63 14 100% Тийм
152 Цагаанхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 72 5 100% Тийм
153 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Хүн эмнэлэг 76 76 65 12 100% Тийм
154 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Соёлын төв 76 76 72 5 100% Тийм
155 Цагаанхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 72 4 100% Тийм
156 Цагаанхайрхан сум Засаг даргын тамгын газар 76 76 75 1 100% Тийм
157 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 9 жилийн сургууль 76 76 77 0 100% Тийм
158 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 77 0 100% Тийм
159 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүн эмнэлэг 76 76 76 0 100% Тийм
160 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Соёлын төв 76 75 75 0 99% Үгүй
161 Цагаанчулуут сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 75 75 0 99% Үгүй
162 Цагаанчулуут сум Засаг даргын тамгын газар 76 75 75 0 99% Үгүй
163 Завхан аймаг Сантмаргац сум 9 жилийн сургууль 76 73 73 0 96% Тийм
164 Завхан аймаг Сантмаргац сум цэцэрлэг 76 74 73 1 97% Тийм
165 Завхан аймаг Сантмаргац сум хүн эмнэлэг 76 75 73 2 99% Тийм
166 Завхан аймаг Сантмаргац сум соёлын төв 76 76 76 0 100% Тийм
167 Сантмаргац сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 76 76 76 0 100% Тийм
168 Сантмаргац сум Засаг даргын тамгын газар 76 76 74 2 100% Тийм
169 Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11 жилийн сургууль 76 76 74 3 100% Тийм
170 Завхан аймаг Шилүүстэй сум Хүүхдийн цэцэрлэг 76 76 72 5 100% Ти
НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-20 10:10:10