ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, ӨНГӨ ҮЗЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ. ТОХИЖИЛТЫН АЖЛУУД ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
106 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА