Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 

 Үйл ажиллагааны зорилго

Аймгийн төсвийн дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хуваарилалт, төрийн сангийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд тайлагнах, аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэл хөтлөлт тайлан гаргалтыг сайжруулах, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулахад оршино.

 
 
 
САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Ж.ХҮРЭЛБААТАР
НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-01 01:01:01