Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Хууль тогтоомж
ЦАГДАА, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХ, ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:09:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:08:33

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:08:09

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:07:42

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ,ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 03:07:14

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:06:44

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:06:21

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:05:55

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай
...

2016-03-04 03:05:25

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:05:01

Дэлгэрэнгүй ...