Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
...

2013-11-20 16:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ
...

2013-11-20 16:01:00

Дэлгэрэнгүй ...