Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тендерийн урилга
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн барилгыг барих ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-16 15:51:00

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Баянтэс сумын бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байрыг засварлах ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-15 14:53:33

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Их-Уул сумд 100 ортой цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-07 15:15:14

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-07 10:35:10

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2018 онд хэрэглэгдэх хоол хүнснийн материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-07 10:30:10

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт Цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-03-06 17:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” тендерийн урилга
...

2018-03-02 15:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 онд хэрэглэх хүнсний материал нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-02-09 16:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
...

2018-02-09 15:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт Цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга
Завхан аймгийн Алтан гадас одонт Цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэглэгдэх бензин шатахуун, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийн урилга...

2018-01-31 12:50:00

Дэлгэрэнгүй ...