Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны жилийн эцсийн тайлан
...

2019-02-19 12:25:14

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны гуравдугаар улирлын тайлан
...

2018-10-04 17:05:05

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны хагас жилийн тайлан
...

2018-06-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны жилийн эцсийн тайлан
...

2018-02-19 12:21:16

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны тайлан
...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 11-р сарын байдлаар
...

2017-11-06 12:44:27

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 3 дугаар улирлын тайлан
...

2017-10-25 13:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-06-16 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны Худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан
...

2017-01-13 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-11-03 14:24:37

Дэлгэрэнгүй ...