Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны тайлан
...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 11-р сарын байдлаар
...

2017-11-06 12:44:27

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 3 дугаар улирлын тайлан
...

2017-10-25 13:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны хагас жилийн тайлан
...

2017-06-16 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны Худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан
...

2017-01-13 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-11-03 14:24:37

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-11-03 09:30:30

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2013 онд хийсэн ажлын тайлан
...

2016-03-04 02:25:43

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах төлөвлөгөө
...

2016-03-04 02:24:30

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймагт 2013 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэгчээр шалгарсан иргэдийн бүлгийн судалгаа
...

2016-03-04 02:24:01

Дэлгэрэнгүй ...