ЗДТГ-ийн даргын тушаал
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
0 Албан байгууллага, гудамэ талбайн нэр хаягийг кирил болон үндэсний бичгээр хослуулах тухай 2016-08-12 0000-00-00
664 Б.Ганболд, С.Батжаргал нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №664 2014-05-04 0000-00-00
663 Хөрөнгө зарцуулах тухай №663 2014-05-04 0000-00-00
662 Хөрөнгө зарцуулах тухай №662 2014-05-04 0000-00-00
661 Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай №661 2014-05-04 0000-00-00
660 Төлөвлөгөө батлах тухай №660 2014-05-04 0000-00-00
659 Очирбатын Цэцэгмаад цэцэрлэгийн эрхлэгийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай №659 2014-05-04 0000-00-00
656 Тоо бүртгэл явуулахад шаардагдах хөрөнгө зарцуулах тухай №656 2014-05-04 0000-00-00
655 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохицуулах тухай №655 2014-05-04 0000-00-00
654 Хөрөнгө зарцуулах тухай №654 2014-05-04 0000-00-00
653 Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 2014-05-04 0000-00-00
653 Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 2014-05-04 0000-00-00
652 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №652 2014-05-04 0000-00-00
651 Хамтран эзэмшигч нэмж, үргэлжлүүлэн эзэмшүүлэх тухай №651 2014-05-04 0000-00-00
650 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №650 2014-05-04 0000-00-00
649 Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №649 2014-05-04 0000-00-00
643 Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №643 2014-05-04 0000-00-00
647 Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай №647 2014-05-04 0000-00-00
646 Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №646 2014-05-04 0000-00-00
644 Иргэн Д.Батбаатарын захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №644 2014-05-04 0000-00-00
663 Л.Насантогтохт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №463 2014-05-04 0000-00-00
642 С.Энэбишт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №462 2014-05-04 0000-00-00
641 Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай №641 2014-05-04 0000-00-00
640 А.Рэгзэнг ажлаас чөлөөлж, тусламж олгох тухай №640 2014-05-04 0000-00-00
639 А.Рэгзэнг Стандарчлал хэмжил зүйн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №639 2014-05-04 0000-00-00
638 А.Батболдыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №638 2014-05-04 0000-00-00
637 Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №637 2014-05-04 0000-00-00
636 Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын тухай журмыг шинэчлэн батлах тухай №636 2014-05-04 0000-00-00
635 Иргэдийн эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №635 2014-05-04 0000-00-00
634 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын аймгийн орон тооны бус Улсын байцаагчийг барилга хүлээж авах ажлын хэсэгт оролцуулж байх тухай №634 2014-05-04 0000-00-00
633 Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн , боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №633 2014-05-04 0000-00-00
628 Захирамж хүчингүй болгох тухай №628 2014-05-04 0000-00-00
627 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №627 2014-05-04 0000-00-00
626 2015 оны сүлд модны наадам тэмдэглэх тухай №626 2014-05-04 0000-00-00
625 Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахтухай №625 2015-04-05 0000-00-00
624 Р.Төгсгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай №624 2015-04-05 0000-00-00
622 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №622 2015-04-05 0000-00-00
619 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай №619 2015-04-05 0000-00-00
618 Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №618 2015-04-05 0000-00-00
617 Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах тухай №617 2015-04-05 0000-00-00
616 Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №616 2015-04-05 0000-00-00
615 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №615 2015-04-05 0000-00-00
614 А.Рэгзэнг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №614 2015-04-05 0000-00-00
613 А.Батболдыг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №613 2015-04-05 0000-00-00
611 Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний хорооны салбар зөвлөл байгуулах тухай №611 2014-05-07 0000-00-00
605 Төсвийн байгууллагуудад засвар үйлчилгээний баг байгуулах тухай №605 2014-03-21 0000-00-00
604 Тендер шалгаруулах тухай №604 2014-03-21 0000-00-00
603 С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №603 2014-03-21 0000-00-00
602 С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №602 2014-03-21 0000-00-00
601 Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №601 2014-03-21 0000-00-00