Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗДТГ-ийн даргын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Салбар хоорондын зөвлөл байгуулах тухай 187 2014-03-31
Хөрөнгө гаргах тухай 192 2014-03-31
Төсөл сонгон шалгаруулах тухай 196 2014-04-01
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 199 2014-04-01
Тушаалын хэрэгжилтийг хангах тухай 209 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 215 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 216 2014-04-04
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2014-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 230 2014-04-08
Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 233 2014-04-08
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 304 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 307 2014-05-09
Эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай 317 2014-05-14
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 292 0000-00-00
Өлзийт сумын Засаг даргыг томилох тухай № 300 300 2014-12-11
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 301 301 0000-00-00
Газар өмчлүүлэх тухай № 302 302 2014-12-11
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай № 303 303 2014-12-11
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 304 304 2014-12-11
Н.Ичинноровыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 306 306 2014-12-11
Н.Ичинноровыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 306 306 2014-12-11
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай № 307 307 2014-12-11
Ч.Баярсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай № 308 308 2014-12-11
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 309 309 2014-12-11
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 257 256 2015-04-07
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай № 259 259 2015-04-07
Хонгор -1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай № 260 260 2015-04-07
Комисс томилох тухай № 261 261 2015-04-07
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 262 262 2015-04-07
С.Батбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 263 263 2015-04-07
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 265 265 2015-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 267 267 2015-04-07
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 268 268 2015-05-01
Захирамжийн талбайн хэмжээг залруулах тухай № 269 269 2015-05-01
Захирамжийн талбайн хэмжээг залруулах тухай № 270 270 2015-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 271 271 2015-05-01
"Эрдмийн баяр" тэмдэглэх тухай № 273 273 2015-05-01
Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажил зохион байгуулах тухай № 274 274 2015-05-01
Өсвөр үе-Залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих жил"-ийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай № 275 275 2015-05-01
М.Баасанхүүг ажилд томилох тухай № 276 276 2015-05-13
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 277 277 2015-05-13
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай № 278 278 2015-05-13
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 279 279 2015-05-13
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 280 280 2015-05-13
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 281 281 2015-05-13
Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлгүүдийн санхүүжилтийн тухай № 282 282 2015-05-13
Ажлын хэсэг томилох тухай № 283 283 2015-05-13
Хөрсний бохирдлыг бууруулах тухай № 284 284 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлж олгох тухай № 285 285 2015-05-13
Хөрөнгө гаргах тухай № 286 286 2015-05-13
Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай № 287 287 2015-05-13
Захирамж хүчингүй болгох тухай № 288 288 2014-08-01
Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай № 289 289 2014-08-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 290 290 2014-08-01
Тооллогын комисс байгуулах тухай № 291 291 2014-08-01
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай № 293 293 2014-08-12
Зэрэг дэв олгох тухай № 294 294 2014-08-12
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 295 295 2014-08-12
Газар өмчлүүлэх тухай № 296 296 2014-08-12
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зарлах тухай № 297 297 2014-08-12
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлж олгох тухай № 298 298 2014-08-12
Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай № 299 299 2014-08-12
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 311 311 2014-08-12
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 312 312 2014-08-12
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 313 313 2014-08-12
Салбар зөвлөл байгуулах тухай № 316 316 2014-08-12
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 317 317 2014-03-12
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй тодотгол явуулах тухай №587 587 2014-03-12
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №588 588 2014-03-12
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №589 589 2014-03-12
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №590 590 2014-03-12
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №590 590 2014-03-12
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай №591 591 2014-03-12
Т.Пүрэвцагааныг захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн ажлаас чөлөөлөх тухай №592 592 2014-03-21
С.Дагвадоржийг захирлын ажилд томилох тухай №593 593 2014-03-21
Д.Болормааг захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр түр томилох тухай №594 594 2014-03-21
Я.Төмөрсүх, С.Пагмадулам нарыг шагнах тухай №596 596 2014-03-21
Ж.Батзоригт буцалтгүй тусламж олгох тухай №597 597 2014-03-21
Комисс томилох тухай №598 598 2014-03-21
Бямбажавын Ганцэцэгт цэцэрлэгийн п эрхлэгчийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай №589 589 2014-03-21
Газар өмчлүүлэх тухай №600 600 2014-03-21
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №601 601 2014-03-21
С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №602 602 2014-03-21
С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №603 603 2014-03-21
Тендер шалгаруулах тухай №604 604 2014-03-21
Төсвийн байгууллагуудад засвар үйлчилгээний баг байгуулах тухай №605 605 2014-03-21
Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний хорооны салбар зөвлөл байгуулах тухай №611 611 2014-05-07
А.Батболдыг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №613 613 2015-04-05
А.Рэгзэнг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №614 614 2015-04-05
Захирамжийн хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №615 615 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №616 616 2015-04-05
Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах тухай №617 617 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №618 618 2015-04-05
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай №619 619 2015-04-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №622 622 2015-04-05
Р.Төгсгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай №624 624 2015-04-05
Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахтухай №625 625 2015-04-05
2015 оны сүлд модны наадам тэмдэглэх тухай №626 626 2014-05-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №627 627 2014-05-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай №628 628 2014-05-04
Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн , боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №633 633 2014-05-04
Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын аймгийн орон тооны бус Улсын байцаагчийг барилга хүлээж авах ажлын хэсэгт оролцуулж байх тухай №634 634 2014-05-04
Иргэдийн эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №635 635 2014-05-04
Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын тухай журмыг шинэчлэн батлах тухай №636 636 2014-05-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №637 637 2014-05-04
А.Батболдыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №638 638 2014-05-04
А.Рэгзэнг Стандарчлал хэмжил зүйн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №639 639 2014-05-04
А.Рэгзэнг ажлаас чөлөөлж, тусламж олгох тухай №640 640 2014-05-04
Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай №641 641 2014-05-04
С.Энэбишт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №462 642 2014-05-04
Л.Насантогтохт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №463 663 2014-05-04
Иргэн Д.Батбаатарын захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №644 644 2014-05-04
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №646 646 2014-05-04
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай №647 647 2014-05-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №643 643 2014-05-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №649 649 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №650 650 2014-05-04
Хамтран эзэмшигч нэмж, үргэлжлүүлэн эзэмшүүлэх тухай №651 651 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №652 652 2014-05-04
Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 653 2014-05-04
Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 653 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №654 654 2014-05-04
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохицуулах тухай №655 655 2014-05-04
Тоо бүртгэл явуулахад шаардагдах хөрөнгө зарцуулах тухай №656 656 2014-05-04
Очирбатын Цэцэгмаад цэцэрлэгийн эрхлэгийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай №659 659 2014-05-04
Төлөвлөгөө батлах тухай №660 660 2014-05-04
Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай №661 661 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №662 662 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №663 663 2014-05-04
Б.Ганболд, С.Батжаргал нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №664 664 2014-05-04
Албан байгууллага, гудамэ талбайн нэр хаягийг кирил болон үндэсний бичгээр хослуулах тухай 0 2016-08-12