Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Нөөцөд бүртгэлтэй иргэд
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ
...

2018-11-27 12:41:25

Дэлгэрэнгүй ...
ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ
...

2018-11-27 12:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
нөөцийн мэдээлэл
...

2018-03-21 14:25:12

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
...

2016-06-09 08:43:44

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 02:58:42

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 02:58:03

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 02:57:24

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2016-03-04 02:56:52

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭС ТҮШМЭЛ БОЛОН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙГ НӨӨЦӨД БҮРТГҮҮЛЭХ ЖАГСААЛТ
...

2016-03-04 02:54:08

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТЭНЦЭЖ нөөцөд бүртгүүлэх иргэд (2015 оны 05 дугаар сарын 15ны өдрийн шалгалтаар) 2015-05-18 18:17:55
...

2015-05-18 17:55:55

Дэлгэрэнгүй ...