Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
УА-ны сонгон шалгаруулалт
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-05-13 08:52:20

Дэлгэрэнгүй ...
АЖЛЫН БАЙР ЗАРЛАХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 03:18:46

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ХӨГЖИМТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:57:01

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Y цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна
...

2016-03-04 02:56:33

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН АЛДАРХААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2016-03-04 02:55:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:54:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НӨМРӨГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. /Сонгон шалгаруулалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав/
...

2016-03-04 02:52:47

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ОТГОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА. /Сонгон шалгаруулалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав/
...

2016-03-04 02:52:17

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:51:51

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 02:51:28

Дэлгэрэнгүй ...