Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-06-02 07:14:11

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-05-27 01:26:18

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-05-27 01:25:43

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-05-26 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-05-25 01:22:06

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг цувралаар танилцуулж байна.
...

2020-05-25 01:20:20

Дэлгэрэнгүй ...
"Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг" -г шинэчлэн тогтоох тухай
...

2020-03-24 01:33:02

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦЛОО.
...

2020-02-05 17:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Завхан аймаг дахь Тагнуулын хэлтэс, Нотариатын танхимтай хамтран Нотариатын үүрэг гүйцэтгэгч нарт зориулсан Нотариатын үйлдэл хийх заавар, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.
...

2020-01-23 07:04:23

Дэлгэрэнгүй ...
Эрх зүйн боловсрол-Эрс өөрчлөлт
...

2019-11-11 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...