Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ХААГЧДАД ХАРИУЦЛАГА ТООЦЛОО.
...

2019-07-02 09:19:29

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ХААГЧДАД ХАРИУЦЛАГА ТООЦЛОО.
...

2019-06-13 03:54:01

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэж буй ажлын талаарх мэдээлэл
...

2019-06-11 07:21:10

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУДАД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2019-04-23 07:29:14

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ХААГЧДАД ХАРИУЦЛАГА ТООЦЛОО.
...

2019-04-20 11:33:47

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 1 дүгээр улирлын захирамж
...

2019-04-10 07:29:56

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
...

2019-04-08 08:26:32

Дэлгэрэнгүй ...
Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?
...

2019-04-08 08:25:44

Дэлгэрэнгүй ...
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?
...

2019-04-08 08:24:41

Дэлгэрэнгүй ...
“БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ЗАВХАН АЙМАГТ БЭЛТГЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2019-04-08 08:20:47

Дэлгэрэнгүй ...